Vuokrausehdot

SeaFox Oy - SUP-lautojen, kanoottien, soutuveneen, sähköpotkulautojen ja muiden vuokravälineiden (jäljempänä vuokravälineet) vuokraus:

1. SeaFox Oy:n (jäljempänä Kauppias) SUP-lautojen, kanoottien, soutuveneen, sähköpotkulautojen ja muiden vuokravälineiden (jäljempänä vuokravälineet) vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokrasopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja (jäljempänä Asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä vuokraukseen liittyviä ehtoja, sopimuksia sekä lainsäädäntöä.

2. Vuokrattavana olevat vuokravälineet ja niiden lisävarusteet ovat Kauppiaan omaisuutta.

3. Kauppiaan omaisuutta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

4. Vuokrahinta maksetaan etukäteen ennen vuokrauksen alkamista Kauppiaan hyväksymillä maksutavoilla, joita ovat käteinen raha, tilisiirto ja pankkikorttimaksu.

5. Asiakkaan on todistettava vuokrauksen yhteydessä henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti).

6. Asiakkaan tulee jättää vuokrauksesta vakuus, joka on joko kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti.

7. Alle 18-vuotias voi vuokrata Kauppiaan tuotteen/tuotteita huoltajansa seurassa.

8. Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen, Asiakas on vastuussa kaikista vuokrauksen kohteelle olevista vahingoista sekä katoamisista, joita vuokravälineille ja niiden lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokravälineille ja/tai lisävarusteille aiheutuneet vahingot niiden todellisen arvon mukaan. Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista, joita vuokrattavana oleville vuokravälineille ja/tai lisävarusteille tapahtuu, kun vuokravälineet ovat tällä vuokrauksessa. Vahingonkorvausvastuu purkautuu, kun tuotteet on palautettu palveluntarjoajalle sovitun mukaisesti ja todettu olevan moitteettomassa kunnossa.

9. Asiakkaan on palautettava vuokraamansa vuokraväline ja/tai lisätarvikkeet sovittuna aikana sovittuun paikkaan vuokrauksen päätyttyä. Mikäli Asiakas palauttaa vuokravälineet ja/tai lisätarvikkeet myöhässä tai jättää ne kokonaan palauttamatta, vuokranantajalla on oikeus periä lisävuokraa palautus- tai löytöhetkeen saakka. Lisävuokra on 20 € / jokainen alkava tunti.

10. Asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokrauksen kohteena olevista vuokravälineistä ja muista mahdollisista lisätarvikkeista siten, kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta vuokrattavaa Kauppiaan omaisuutta kohtaan.

11. Asiakas sitoutuu käyttämään vuokravälineitä ja niihin liittyviä lisätarvikkeita vain niille tarkoitetulla tavalla.

12. Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, ettei hänellä ole oikeuksia vaatia korvauksia Kauppiaalta henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa.

13. Asiakas ei saa luovuttaa mitään vuokrattavana olevaa tuotetta/tuotteita kolmannelle osapuolelle ilman erillistä sopimista Kauppiaan kanssa.

14. Asiakkaan on oltava varkauden, ilkivallan, liikennevahingon tai muun vastaavan tapauksen osalta välittömästi yhteydessä Kauppiaaseen (puhelinnumeroon 0400268473) sekä poliisiin (puhelinnumeroon 112) tapauksen selvittämiseksi.

15. Kauppiaalla on oikeus vuokra-aikana purkaa tämä sopimus, mikäli käy ilmi, että Asiakas ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja. Kauppias pidättää oikeuden olla vuokraamatta vuokravälineitä ja/tai niiden lisävarusteita ilman selityksiä, mikäli Asiakas ei vaikuta luotettavalta, vaikuttaa kykenemättömältä soveltamaan sopimusehtoja tai huolehtimaan muutoin vuokrattavana olevasta materiaalista.

16. Asiakas ymmärtää, ettei Kauppias ole missään vastuussa Asiakkaan toiminnasta vuokrauksen aikana. Asiakas toimii täysin omalla vastuulla eikä Kauppias vakuuta asiakkaita henkilö-, omaisuus- tai muiden vahinkojen varalta.

17. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä Kauppiaalle sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään edeltävänä päivänä. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia vuokrauksen alkamisesta, tulee Asiakkaan maksaa vuokra kokonaisuudessaan Kauppiaalle.

18. Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Laadukkaat välineet kaikkiin loma-aktiviteetteihin!

Yhteystiedot

  • SeaKalajoki
    (Heavy Metal
    Consultation Oy)
  • Y-Tunnus: 2108399-2
  • Puh. 0504056548
  • seakalajoki@gmail.com
Copyright © 2023 Sea Fox Kalajoki Oy | Powered by Digimarkkinointi Donetti